Ordinacija MediCOR dr Tine osnovana 2001 god.,nudi Vam eminentne stručnjake, vodeće specijaliste iz svojih oblasti. Raspolaže najsavremenijim, kompjuterzovanim aparatima za pregled srca i krvnih sudova kao i za očne bolesti.

Prim. dr Milutin Mijajlović, internista kardiolog, Načelnik internističkog sektora Opšta bolnica Kruševac

Prim. dr Ljubica Đinđić, internista-kardiolog, Šef koronarne jedinice Opšta bolnica Kruševac

Dr. sci med Dragan Vasić, internista-angiolog, specijalista za bolesti krvnih sudova (cirkulacije), Šef vaskularne laboratorije Klinika za vaskularnu hirurgiju KC Srbije Beograd

Dr. Marijana Krasojević, dečji kardiolog, Opšta bolnica Kruševac

Dr. Dragana Živojinović, internista endokrinolog, “Merkur” Vrnjačka Banja

Dr. Vladimir Čukuranović, neurolog, lekar službe za nervne bolesti Opšta bolnica Kruševac

Dr. Snežana Zdravković, pneumoftiziolog, lekar Službe za grudne bolesti Opšta bolnica Kruševac


o-nama-01


o-nama-02