Dr. sci med Dragan Vasić internista-angiolog
specijalista za bolesti krvnih sudova (cirkulacije)

Šef vaskularne laboratorije
Klinika za vaskularnu hirurgiju KC Srbije Beograd

Kompletan pregled krvnih sudova – nogu, ruku, vrata (karotide) i glave. Veoma važan pregled trbušne aorte i arterija bubrega.