tine

Prim. dr Milutin Mijajlović, internista-kardiolog

Prim. dr Ljubica Đinđić, internista-kardiolog

Dr Biljana Blagojević, internista-kardiolog
Šef Koronarne jedinice, Opšta bolnica Kruševac

Dr Slađana Mirić, internista-kardiolog
Lekar u Koronarnoj jedinici

Dr. Marijana Krasojević, dečji kardiolog, Opšta bolnica Kruševac

ULTRAZVUK SRCA I KRVNIH SUDOVA – KOLOR DOPLER

Moderan, potpuno kompjuterizovani aparat koji ima u sebi instalirane sve programe za pregled srca i krvnih sudova koji se danas koriste u svetu. Aparat ima u sebi ugrađen i KOLOR DOPLER – program kojim se nepogrešivo procenjuje protok krvi kroz srčane zaliske i kroz krvne sudove (arterije i vene) nogu, ruku, vrata i glave.
Ultrazvučni pregled srca, pored EKG-ma, je danas osnovna metoda u postavljanju dijagnoze kod srčanih bolesnika. Slika koja se dobija jasno pokazuje kako se kreće (kontrahuje) srčani mišić, kako se kreću srčani zalisci, kako protiče krv kroz njih, itd.Takođe se vide i veliki krvni sudovi koji izlaze iz srca kao i srčana kesa. Moguće je uočiti zapaljenje na bilo kojoj srčanoj strukturi kao i ugruške krvi u samom srcu. Kompletan pregled krvnih sudova nogu, ruku, vrata i glave obavlja lekar sa Instituta za vaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Beograd.

01-kolordopler

ELEKTROKARDIOGRAM – EKG

Savremeni aparat povezan sa kompjuterom koji daje odličan zapis. Pored tehnički savršenog EKG ma, aparat ima u sebi program za analizu, zatim vektorkardiogram, kao i program za test opterećenja. Test opterećenja je nezaobilazna metoda u dijagnostici angine pektoris – predinfarktnog stanja.

TEST OPTEREĆENJA

Radi se na pokretnoj stazi KETTLER koja sa danas najčešće koristi.Kao i elektrokardiograf i pokretna staza je povezana sa kompjuterom. Tokom vožnje na ekranu (monitoru) neprekidno se prati srčani rad – i eventualno registruje poremećaj srčanog rada (aritmija) kao i otežana cirkulacija krvi kroz krvne sudove koji ishranjuju sam srčani mišić.

kardiolog-1

HOLTER EKG

Aparat koji neprekidno, 24 sata, registruje srčanu aktivnost – elektrokardiogram. Po skidanju aparata podaci se ubacuju i analiziraju u kompjuteru. Holter EKG se najčešće koristi da bi se otkrio poremećaj srčanog ritma (aritmija) koju bolesnik često i ne registruje.

HOLTER KRVNOG PRITISKA

Najbolji način da se utvrdi kako se kreće (varira) krvni pritisak u toku dana i noći. Za 24 sata – zavisno na koje vreme se podesi aparat – moguće je da izmeri 150 puta krvni pritisak.

holter