Dr. Snežana Zdravković
lekar Službe za grudne bolesti ZC Kruševac

Kompletan klinički pregled

Ispitivanje i lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća – hronični bronhitis, astma, emfizem.
PC spirometrija (merenje protoka vazduha kroz disajne puteve).
Ekspertiza RTG i CT (skenera) snimaka pluća.
Određivanje sadržaja kiseonika u krvi (saturacija).