Dr. Danijela Nikolić
Internista-reumatolog, Opšta bolnica Kruševac

Kompletan klinički pregled.

Ultrazvučna dijagnostika zglobova i mekih tkiva.

Dijagnostika i lečenje sistemskih bolesti vezivnog tkiva – reumatoidni artritis, sistemski lupus, sistemska skleroza i dr.

Potrebne LAB analize
KS, urin, SE, CRP, glyc, urea,kreatinin, Na, K, Ca, P, Mg,ALT, AST, ALP, ac.uricum